Екип

Своя отпечатък върху театъра и града са оставили и имена като Леон Даниел, Вили Цанков, Крикор Азарян, Любен Гройс, Юлия Огнянова и много други. Наследството на тези хора е отправна точка за младата трупа, която се сформира в театъра в последните няколко години. РДТ е място, което приема с радост възможности за международно партньорство, за копродукции и за театрални ателиета, за чиято атмосфера благоприятства прекрасната природа в района.

История

С предписание № 11682 от 05.04.1951 г. на Комитета за наука, изкуство и култура към Околийския народен съвет – Смолян е формиран полупрофесионален среднородопски театър. На първото заседание на художествения съвет, състояло се на 13 април 1951 г., театърът е наречен Родопски Народен Театър. Негов първи директор е Райчо Гаврилов. Със заповед №1 Директорът командирова от Пловдив до Смолян за режисьор на първата постановка Сашо Симов.

Заповед №2 е за първите назначени – 14 души артисти (Петър Бечев, Иван Чичовски, Мария Чичовска, Мария Палагачева, Мария Пенчева, Георги Палагачев, Христо Колев, Лазар Лазаров, Бельо Белев, Добрина Гавраилова, Васил Каймакамов, Маруся Колева, Иванка Маринова, Радка Атанасова) 1 художник-сценограф (Кирил Гончаренко) и 1 сценичен работник (Никола Каракехайов). Първият работен ден е 3 май 1951г.

Първата избрана пиеса в репертоара на театъра е “Сватба” от Мария Симова. Премиерното представление е играно на 14 юли 1951 г. и това е официалното откриване на Родопския театър. Първият щатен професионален режисьор е Димитър Пунев, първият драматург – Михаил Величков, които са назначени през 1952 г.

Сградата

Сградата на Родопски драматичен театър е построена през 1984 година и е уникална като мащаб и архитектура на територията на страната. Според класация на САБ тя е в двадесетте най-добри сгради на столетието. Проекта на проф.арх. Стефан Попов (Професор на МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ ПО АРХИТЕКТУРА) печели Награда на Американския институт по архитектура – „Специален приз“ на Третото световно биенале за архитектура в САЩ – 1985 год.