Контакти

гр. Смолян 4700
бул. България” № 8
Адрес:
Телефони за връзка:
Румен Бечев, директор - 0893 338 174
Звездица Димитрова, зам. директор - 0893338171
Росица Главчева, артистичен секретар - 0893338168
Катя Петрова, експерт, връзки с обществеността - 0878564563
Катя Кънева, касиер в счетоводство - 0893338173
Социални мрежи
Open Map